Bodem, lucht en water

Op 21 april heeft een diverse groep stakeholders deelgenomen aan het verkennende onderzoeksatelier. We hebben de opbrengst van dit onderzoeksatelier samengevat en een plek gegeven in de Storymap. Via deze pagina kunt u reageren op deze samenvatting.

Via deze link komt u bij de Storymap. In de Storymap staan per omgevingsthema de resultaten van het onderzoeksatelier opgesomd. We hebben deze voor uw gemak ook in onderstaande kaartjes opgesomd. Mist u een opgave of kans in deze samenvatting? Laat dan onderaan uw reactie achter. 

 

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Problemen die ontstaan voor bodem, lucht en water zijn vaak grensoverschrijdend. Voor het stikstofprobleem is met name haven Rotterdam een belangrijke bron. De keuzes van Schiphol voor aanvliegroutes bepaalt of er geluidsoverlast is. Elke uitdaging moet op de juiste schaal opgelost worden.
  • Er zijn ontzettend veel kansen om de problemen die we zien in waterkwaliteit, bodemdaling etc. het hoofd te bieden en nieuwe economische kansen te creëren zoals natte teelten, verhogen biodiversiteit en functies van het landschap te koppelen aan de wat past bij de lokale bodem.
  • Er zijn grote zorgen over de betaalbaarheid van de (oplossingen van) deze problemen: vernatting, maar ook het herstellen van de gevolgen van droogte voor funderingen in stad en land.
  • Er worden proeven gedaan met onderwaterdrainage om fluctuaties in grondwater te beheersen, ondergrondse wateropslag en opzetten van het waterpeil in bepaalde gebieden om zoute kwel tegen te gaan.
  • Transport van gevaarlijke stoffen zal nog verder toenemen in de toekomst.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

Reageren

3  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland 09-06-21 om 10:56

Wateroverlast en droogte zijn genoemd, maar e.e.a. is wel vrij hoog over cq. summier. Dat er direct wordt gezocht naar technische oplossingen zoals extra bergingen is niet gelijk fout, maar wij verwachten ook dat er zaken in staan zoals weerstand in polders verhogen, zowel in bestaand als in nieuw stedelijk gebied en in de landbouwgebieden, bv. door klimaat adaptieve maatregelen (vasthouden etc.) op eigen terrein cq. in de openbare ruimte.

Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland 09-06-21 om 11:03

in aanvulling:

De thema’s overstromingen en waterveiligheid missen wij nog

Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland 09-06-21 om 11:08

nog een derde reactie.

Het is opvallend dat het beperken van de bodemdaling / CO2-emissie uit de veenweidegebieden niet beschreven is als ontwikkeling of uitdaging voor het buitengebied onder ‘planet’. Dat zou wat ons betreft aangepast moeten worden.

Dit onderwerp staat nu alleen in een bullet onder profit – klimaatadaptatie en dan staat het er alleen in de zin dat beperken van de bodemdaling mogelijk meer zoet water vraagt. Dat ‘veeteelt aanzienlijk lastiger kan worden’ zoals het staat beschreven is een  understatement. En de technische beschrijving staat ook heel summier onder places – bodem, lucht en water.

De kans dat beperken van de bodemdaling leidt tot transformatie van de bestaande agrarische gebieden wordt niet genoemd onder ‘planet’.

Wij ondersteunen dat onderwaterdrainage één van de maatregelen is die ingezet zou kunnen worden voor het verminderen van bodemdaling (op korte termijn). Of het de goede maatregel is moet blijken uit een (gebieds)proces waarin breder wordt gekeken en vanuit de doelen en de karakteristieken van het gebied wordt bepaald wat de effectieve en zinvolle maatregelen voor dat gebied zijn.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.