Land- en tuinbouw

Op 21 april heeft een diverse groep stakeholders deelgenomen aan het verkennende onderzoeksatelier. We hebben de opbrengst van dit onderzoeksatelier samengevat en een plek gegeven in de Storymap. Via deze pagina kunt u reageren op deze samenvatting.

Via deze link komt u bij de Storymap. In de Storymap staan per omgevingsthema de resultaten van het onderzoeksatelier opgesomd. We hebben deze voor uw gemak ook in onderstaande kaartjes opgesomd. Mist u een opgave of kans in deze samenvatting? Laat dan onderaan uw reactie achter. 

 

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Land- en tuinbouw is een essentiële sector voor het beheer van het buitengebied. Een open landschap en ‘koeien in de wei’ bepalen voor een groot deel de beleving van mensen van het buitengebied.
  • Het huidige agrarische gebruik staat onder druk van bodemdaling en klimaatverandering, dit moet op een andere, duurzame manier weer rendabel worden; door te extensiveren, intensiveren of door andere activiteiten te stimuleren? Boeren hebben perspectief nodig, een grillig beleid vanuit de overheid maakt dat lastig.
  • -Er moeten nieuwe verdienmodellen voor agrariërs ontwikkeld worden: energieopwekking, circulaire en/of natuur-inclusieve landbouw, voedselbossen als buffer naar natuur, natte teelten of gemeenschapslandbouw en korte keten verkoop.
  • Het is belangrijk de verbinding te maken tussen kernen en het buitengebied, begrip te kweken voor elkaar en voor de keuzes die gemaakt worden in de functie van het gebied. Het buitengebied zou niet de problemen van de stad op moeten lossen.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

Reageren

1  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland 09-06-21 om 11:10

Onder planet > Introductie - Land -en tuinbouw staat een lijstje uitdagingen. Wij zouden daaraan graag toevoegen een klimaatbestendige inrichting van bedrijven (omgaan met verzilting staat genoemd, maar wateroverlast en droogte horen daar ook bij).

Daarnaast denken wij dat er voor de land- en tuinbouw ook nog wel uitdagingen zijn voor wat betreft het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, gerelateerd aan de waterkwaliteit.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.