Tussenstap gebiedsproces Oude Rijn N11 zone Oost

12-02-2024
68 keer bekeken

Samen met u als inwoner of ondernemer van het Steekterweg-gebied ontwikkelt Gemeente Alphen aan den Rijn een gebiedsvisie. De gesprekken in oktober en november 2023 zijn samengevat en in december per brief en digitaal gedeeld.

Hierin komt duidelijk naar voren dat er bij inwoners, grondeigenaren en ondernemers in het gebied een verdeeld beeld is over de toekomst van het gebied. Ook zijn er twijfels over of het samen maken van een gebiedsvisie wel zinvol is. Tevens heeft een meerderheid van de ca. vijftig inwoners met wie Arcadis | Over Morgen gesproken heeft, aangegeven op voorhand weinig vertrouwen te hebben in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Deze uitkomsten zijn met het college van burgemeester en wethouders besproken. Het college heeft daarop besloten een tussenstap te willen maken. Voordat we verder gaan met het gebiedsproces willen een aantal wethouders graag in gesprek met een tiental inwoners en luisteren naar de geuite zorgen. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. In dit gesprek willen we ook stil staan bij de vraag of en zo ja welke vervolgstappen we samen kunnen zetten in het gebiedsproces. 

Dit gesprek staat eind februari gepland. Over de uitkomsten van dit gesprek zullen wij u via deze website op de hoogte stellen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen