Mobiliteit en bereikbaarheid

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • De genoemde OV-oplossingen: een buurtbus voor het buitengebied op aanvraag, nieuw station Hazerswoude-Rijndijk, rechtstreekse OV verbinding met het Rotterdamse of Haagse metronet
  • Ecologische verbindingen en aanleg van (snel)fiets- en wandelpaden kan samengaan
  • Vervoer over water wordt als een kans gezien waar op dit moment nog weinig aandacht voor is
  • De interne en externe bereikbaarheid van de greenport is problematisch. Maar de uitbreiding van wegen (bijv. de N11) heeft ook tegenstanders, vanwege hinder in geluid- en luchtkwaliteitsnormen
  • Vraag: is er aandacht voor waterstof en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk? De voorlopers in de mobiliteitstransitie, moeten bij deze uitdaging betrokken worden.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

0  reacties

Cookie-instellingen